Kontaktlinsetilpassing

1 Kartlegging av dine behov og innledende tester

Kontaktlinsetilpassingen starter med en samtale om dine ønsker å behov. Vi vil også undersøke dagens synsstatus og måle styrken din med en autorefraktor eller retinoskop.

2 Undersøkelse av din øyehelse

Vi undersøker øyehelsen din med en spaltelampe (et mikroskop for å undersøke øyet), måler overflatekrumningen på øyet med en topograf og undersøker netthinnen din og måler øyetrykket ved behov.

3 Utmåling av styrke og utprøving av kontaktlinser

Vi vil så måle ut dine eksakte styrker for å finne den perfekte kontaktlinsen for deg. Så vil vi prøve kontaktlinsene på øynene dine for å se at linsene matcher dine øyne.

4 Opplæring og etterkontroller

For å sikre deg trygg og sikker linsebruk vil du få opplæring i å sette linsene inn, ta dem ut og sjekke at linsebruken din er trygg. Du får så prøve ut kontaktlinsene hjemme en stund før du kommer inn til en ny kontroll for å sikre at linsene fungerer optimalt og at øyehelsen din er ivaretatt.