Timebestilling

Våre synsundersøkelser (Mer om våre Corona tiltak nederst på siden):

Standard synsundersøkelse
Ca. 30 minutter – kr 645,- [Mer informasjon]

Utvidet synsundersøkelse
Ca. 45 minutter – kr 895,- [Mer informasjon]

Tørre øyne utredning
Ca. 45 minutter – kr 895,- [Mer informasjon]

Nytilpassing av kontaktlinser
Ca. 60 minutter – kr 895,- [Mer informasjon]

Synsundersøkelse for førerkort
Ca. 40 minutter – kr 745,-

 

Våre Corona-tiltak

I forbindelse med Corona-pandemien har vi iverksatt flere tiltak for din og vår sikkerhet:

• Vi har økt hyppighet på renhold i butikklokalet.
• Anti-bak er tilgjengelig for kunder og ansatte.
• stoler har økt avstand og alle bes holde større avstand i butikken.

• synsundersøkelser gjennomføres med økt fokus på smittevern og det benyttes personlig verneutstyr ved behov.
• Alt utstyr desinfiseres og rengjøres mellom hver pasient.
• underveis i undersøkelsen vil avstand i størst mulig grad opprettholdes (for 1 til 1 helsetjenester er det unntak fra regelen om minst 1 meters avstand og maksimalt 15 minutter).

• Vi tar ikke i mot pasienter som har symptomer på luftveisinfeksjoner, ved endringer i smak- og luktsans eller om du er i karantene.
• våre ansatte har lav terskel for å bli borte fra jobb ved symptomer.