Utredning av tørre øyne

1 Kartlegging

Vi kartlegger dine problemer ved hjelp av en utdypende samtale og standardiserte spørreskjermaer.

2 Analyse

Vi kartlegger dine problemer med verktøy som osmolaritetsmåling (måler innhold av salt og mineraler i tårefilmen), spaltelampe (mikroskop for undersøkelse av øyet) og EasyTear Plus. Vi vil måle både kvalitet og kvantitet på dine tårer.

3 Konklusjon

Vi vil til slutt lage et konkret behandlingsopplegg for å redusere plagene. Dette kan inkludere kostholdsveiledning, øyedråper, varmebehandling, øyelokkshygiene eller behandling av demodex (midd). I noen tilfeller vil plagene med tørre øyne være av en mer alvorlig karakter som bør behandles av øyelege. Vi vil da viderehenvise for undersøkelse.